Hvis du tror asylstrømmen er ille nå – bare vent

Partiene som er mest opptatt av å begrense asylstrømmen nå, bør gjøre seg klare til å ta imot de desperate millionene som snart kommer. Saken ble opprinnelig publisert i Bergens Tidende 8. september 2017.
A4hvitt kopi 8Det forunderlige ved dagens politikerne er at de som er mest opptatt av å begrense antallet asylsøkere, er de som gjør minst for å forhindre den gigantiske, fremtidige flyktningbølgen.

Selvfølgelig har dagens strenge asylpolitikk til firkløveret Høyre, Frp, Arbeiderpartiet og Senterpartiet dempet asyltilstrømningen nå. Men noen få tusen til eller fra i dag er praktisk talt likegyldig på lengre sikt, for disse partienes mangelfulle klima- og miljøpolitikk er nettopp hva som vil bidra til morgendagens massive folkevandring. Ingen grensegjerder, ingen havstrekning, ingen innvandringspolitiske tiltak, ingen europeisk asylavtale, kan stoppe denne flodbølgen av fortvilte mennesker fra å skylle over hele Europa om den først kommer.

Velgerne er like inkonsekvente. Mens 64 prosent ser dagens begrensede innvandring som én av Norges tre største utfordringer, bekymrer bare hver fjerde seg over klima- og miljøutfordringene.

Ironisk nok er det bare partiene som i dag argumenter for en mer liberal asylpolitikk, MDG, Rødt, SV og Venstre, som med sine mer radikale klima- og miljøtiltak i det hele tatt er i nærheten av å gjøre noe for å forhindre at endeløse flyktningstrømmer velter over oss i morgen.

Dette handler ikke om spekulativ krisemaksimering. Dette er ganske enkelt fremtiden om man legger moderate fremtidsprognoser til grunn. Noe som bare kan forhindres om vi gjør de mest radikale tiltak for å bevare klima, miljø, dyreliv og å forhindre ytterligere befolkningsvekst.

Hvor vil hundretalls av millioner av mennesker dra når de ikke lenger kan leve der de gjør i dag? Store deler av Nord-Afrika, Midtøsten og Syd-Asia vil bli så varmt at det er omtrent ubeboelig, landbruket kan bli aller hardest rammet i de fattigste landene rundt ekvator, havet så mange lever av blir nærmest dødt av overfisking, forsøpling og forsuring, masseutrydning av dyr og enda større naturødeleggelser kan lede til økologisk sammenbrudd og noen av verdens tettest befolkede jordbruksområder kan oversvømmes. Hvor skal alle disse fordrevne menneskene hen?

På toppen av alle disse klimaødeleggelsene kommer den enorme befolkningsveksten som også de færreste bryr seg om. Mens befolkningen i Asia og Latin-Amerika er nesten stabil, blir det over en milliard flere mennesker i Afrika innen 2050 og enda to milliarder til innen 2100.

Allerede nå frykter Europaparlamentets president Antonio Tajani at millioner av afrikanske arbeidssøkere vil prøve å komme til Europa, mens Tysklands utviklingsminister Gerda Müller tror det snart kommer 100 millioner klimaflyktninger.

Hjelp i nærområdene er blitt selve mantraet for politikerne som ønsker å demme opp asylstrømmen. Mens de fleste slike tiltak er kortsiktige, har Tyskland lansert ideen om en egen marshallhjelp til Afrika for å redde kontinentet økonomisk. Men tiltak bare for generell økonomisk vekst hjelper lite om selve livsgrunnlaget i de afrikanske landene forvitrer. Den viktigste hjelpen for nærområdene er og blir å beskytte klima og miljø mest mulig – både hjemme og ute.

Det handler om ikke å subsidiere stadig mer oljeleting og åpne nye oljefelt som forskere slår fast at klimaet absolutt ikke tåler. Om at vi ikke dreper våre utrydningstruede dyr og slik signaliserer til verdens fattigste land at det er greit å ødelegge sine økosystemer. Om at vi gjør det vi kan for å bevare både naturområdene og den dyrkbare jorden vi har. Om at vi leder an i å redusere kjøttindustrien som raserer naturen gjennom sin arealbruk, gigantiske vannforbruk og voldsomme CO2-utslipp. Om at vi virkelig legger om skatter, avgifter og investeringer i grønn retning. Om at vi gjør en kraftinnsats mot befolkningseksplosjonen.

Det handler om at vi – som verdens rikeste land – blir et forbilde på alle de områder som må til for å redde planeten fra total katastrofe, i håp om at også andre vil følge etter.

Eller så får vi bare gjøre oss klare til å ta imot de desperate millionene som kommer. Snart.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s