Hvordan ønsker dere å bli husket?

Valget 2017 vil bli husket. Men hvordan vil dere politikere bli husket? Hvordan ønsker dere å bli husket? Vil dere at deres oldebarn skal tenke tilbake på dere med sorg, der de lever med sin overopphetede klode, ødelagte natur, livløse hav. For hvis det er slik det blir, vil de vite at alt dette kunne ha vært forhindret. De vil vite at dere kunne ha forhindret dette. Saken ble opprinnelig publisert i Vårt Land 5. september 2017.

Dette er først og fremst en trist tekst, en forferdelig trist tekst. Jeg har heller ikke fått den helt til som jeg egentlig ønsker, men uansett, nå er den publisert i Vårt Land. Mest av alt er det altså bare et forsøk på å gi uttrykk for den maktesløsheten jeg føler overfor våre politikere og av at vel 80 prosent vil stemme på partier som ikke tar inn over seg hvordan vi ikke bare styrer oss selv, men også alt annet liv på planeten, lukt i avgrunnen. solutions-for-those-at-risk-in-climate-disasters-640x360Det er kort tid siden valget i 2013, men samtidig en evighet. Klimaendringer og miljøødeleggelser handler ikke lenger om teorier og antagelser. Katastrofen er allerede i full gang. Nå.

Halvparten av verdens ville dyr er borte, skogene brenner, ekstremvær er hverdagen, isbreene smelter, jordbruksområder forsvinner, havet er i krise.
Ønsker dere å bli husket som de som visste bedre, men likevel ikke gjorde noe som virkelig monnet?

For selv om dere ikke er klimafornektere, åpner dere opp stadig nye oljefelt som klimaet absolutt ikke tåler, subsidierer dere oljeleting med 78 prosent, unnlater dere å legge skatter og avgifter om i virkelig grønn retning.
Selv om dere vet at verdens natur er under den verste trussel noensinne, gjør dere ikke det dere kan for å bevare biomangfoldet som gjør naturen robust og bedre skikket til å møte klimaendringene, lar utrydningstruede dyr slaktes ned, svekker vernet av naturen mot inngrep.

Selv om dere vet at kjøttindustrien skader planeten vår kolossalt med sine direkte naturødeleggelser, enorme vann- og arealbruk og gigantiske CO2-utslipp, gjør dere ingenting for å få ned det enorme kjøttforbruket og i stedet fortsetter å subsidiere det og importere kraftfôr fra områder der regnskog og urørte sletter pløyes ned til skade både for dyr, natur og klima.

Ikke forbilde?
Ønsker dere virkelig å bli husket for at dere ikke ville gjøre verdens rikeste land til et forbilde, men i stedet til et eksempel på de som ikke ville ofre noe for å redde kloden? For å spille på alle våre dårligste sider, på vår grådighet, kortsynthet, egoisme og vår mest primitive forakt for andre levende skapninger?

Ønsker dere å bli husket for hvordan dere konkurrerte med hverandre i å fallby kortsiktige goder som ødela vår verden enda mer, som flere arbeidsplasser i oljeindustrien, subsidiert kjøtt i butikkene, billige flybilletter, jakt på ethvert dyr som forstyrrer oss, nedbygging av stadig mer natur og enda større motorveier inn til byene?

Ønsker dere virkelig å bli husket for deres unnlatelser. For hva dere lukket øynene for? For hva dere nektet å ta inn over dere?

Vi vil alle være skyldige
Vi bør kanskje alle tenke på hvordan vi vil bli husket av våre oldebarn. For vi vil alle være skyldige. Vi reiser for mye. Vi forbruker for mye. Vi spiser for mye kjøtt. Vi bryr oss ikke om at vi stadig fortrenger dyrene rundt oss og ødelegger naturen som er deres hjem og selve det som gjør jorden til en levende planet.

Så ønsker vi å bli husket som de som stemte på partiene til dere, dagens politikere som ikke tar konsekvensen av at miljø og klima er det viktigste av alt, selve fremtiden, selve livet? Ønsker vi å bli husket for bare å bry oss om oss selv – ikke om våre etterkommere, ikke om alle de andre vesenene vi deler jorden med, ikke om jorden selv?

Dere vil bli husket. Vi vil alle bli husket. Men når våre barnebarn og deres barn tenker tilbake på oss med fortvilelse, vel, da er det for sent. Hvis vi vil bli husket annerledes, er det nå vi må gjøre noe med det.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s