Fritt frem for uregulerte rovdyrdrap

Nå har både Økokrim og Riksadvokaten sagt sitt. Min anmeldelse av statssekretær i Miljøverndepartementet Lars Andreas Lunde, for korrupsjon og faunakriminalitet i våres, da han ga direkte instruks til Miljødirektoratet for å få drept en bjørn hans partikollega Anders Kiær ba ham å få felt, er blitt henlagt. Opprinnelig publisert 25. juli 2016.

Statssekretær i Miljøverndepartementet, Lars Andreas Lunde, tok kort prosess i strid med all forvaltningsskikk og fikk drept en bjørn som partikollega, storbonde og miljømotstander Anders Kiær ikke ønsket. Helt greit ifølge Økokrim og Riksadvokaten. Så vet vi det.

Mens Økokrim nokså enkelt har sagt at «det ikke er rimelig grunn til å undersøke om det foreligger straffbart forhold», konkluderer Statsadvokaten med at det ikke «foreligger noen rimelig sannsynlighet for at en gjennom etterforsking … vil avdekke bevis for korrupsjon eller andre straffbare forhold.» Statsadvokaten presiserer samtidig «at en med dette ikke tar stilling til om Klima- og miljødepartementets instruks [av Miljødirektoratet] var i tråd med forvaltningsrettslige regler.»

Det er følgelig bare å gratulere statssekretær Lunde og hans rovdyrhatende partikolleger. Med mindre en annen instans finner at Lunde har brutt forvaltningsrettslige regler, er det altså bare fritt frem for uregulerte rovdyrdrap. Er du godt posisjonert i Høyre og har en ulv eller bjørn du vil bli kvitt, er det bare å sende epost til Lunde, så fikser han det. Ingen grunn til å bry seg med Miljødirektoratet som i alle fall ikke ønsker å utrydde alt som er av rovydr. Dette er også gode nyheter for tilhengerne av de andre rovdyrmotstanderpartiene, Arbeiderpartiet, Fremskrittspartiet, KrF eller Senterpartiet. Når en av deres ender opp som miljøvernminister, vil selvfølgelig vedkommende kunne følge opp ønsker fra sine partikolleger om noen av dem ønsker en gaupe eller jerv ekspedert.

En fin dag for naturmotstandere. En trist dag for norsk natur og dyr.

One comment

  1. Man kan sannelig spør seg om hva slags politikere som går inn for å utrydde rovdyrene i den Norske natur. Det må være politikere som ikke har kunnskap om naturen og hvordan den fungerer. Rovdyrene er skapt for å holde en viktig balanse i naturen og der må de få leve i fred…….Rovdyrene holder til i en del av Norge som dessverre er Trysil.Hedmark, Oppland og omegn, sauenæringen har ingenting der å gjør…Norge har en stor sauenæring på sør/vestlandet der det ikke finnes rovdyr. Politikerne må snart fatte å begripe at de kan ikke drive på med den forferdelige nedskytingen av rovdyr pga en sauenæring som aldri skulle funnet sted blant rovdyr. La naturen få være natur og la rovdyrene få gjøre sin oppgave der….

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s