Naturlig sex? Seksualitet og kjønn i den kristne antikken

Bok redigert sammen med Jostein Børtnes og Halvor Moxnes, der Jorunn Økland, Bernadette Brooten og Dale Martin også bidro.Naturlig-sex_productimage

Hva mener vi når vi sier at noe er «naturlig» eller «unaturlig»? Hva innebærer for eksempel «unaturlig seksualitet» eller «naturlige kjønnsroller»?. Denne boken viser hvordan seksualitet og kjønn slett ikke er absolutte, faste kategorier, men har sine røtter i antikkens samfunn og de første kristne århundrene.

Seksualitet reflekterte samfunnets hierarkiske struktur. Sex skulle bare foregå mellom parter som ikke var likestilte – som mellom mann og kvinne eller herre og slave (av begge kjønn). Sex mellom likestilte personer av samme kjønn eller aktive uttrykk for kvinnelig begjær ble sett på som «unaturlig» eller «utillatelig». Kristendommen overtok disse forestillingene og utviklet dem videre. Boken presenterer noen av de viktigste internasjonale teoretiske bidragene i den moderne debatten om kjønn og seksualitet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s