Lei av kjønn. Nær-kjønn-opplevelser og andre beretninger fra virkeligheten

LeiAvKjonn1mini kopi
Lei av kjønn? Drittlei av å høre at du skal være sånn eller sånn, at du ER sånn eller sånn, gjøre sånn eller sånn, eller ha de eller de rettighetene og pliktene, bare fordi du er mann, kvinne, trans eller hva det skal være? Da er dette boken for deg.

Det vi kaller kjønn er foranderlig. Kjønn blir skapt gjennom sosial samhandling, oppdragelse eller press. Likestilling handler om den enkeltes rett til å bestemme over eget liv. Et aspekt ved dette er frihet fra andres forventninger om hvordan vi er, som menn og kvinner. Forfatterne presenterer en mengde «nær-kjønnopplevelser», der de beveger seg rundt og med våre mangfoldige forståelser av kjønn.

Boken er redigert sammen med Helge Svare. Den er utsolgt fra forlaget, så kontakt meg hvis du er interessert i et eksemplar. d.o.endsjo@hf.uio.no

Innholdsfortegnelse:
Lei av kjønn? Forord
Dag Øistein Endsjø og Helge Svare

Rapport fra en helt naturlig fødsel
Jorunn Økland

«Jeg vil ikke være jente». Kjønn som myte og konstruksjon
Helge Svare

Fri oss fra kjønnsklemma
Kjetil Rolness

Enhver etter sitt fjolleri
Pernille Rygg

Femi
Geir Juell Skogseth

Vi styrer alt for mye med kjønn
Esben Ester Benestad Pirelli i samtale med Helge Svare

Kjønn. Er det så nøye?
Dag Øistein Endsjø

Hjelp de kommer og tar meg …
Wencke Mühleisen

Nærkontakt med kjønn
Øystein Gullvåg Holter

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s